-Det är ett helt okej avtal med tanke på att det bara är på ett år. Arbetsgivarna ville frysa de lägsta lönerna, nu fick vi en höjning med 695 kronor, säger Björn-Inge Björnberg, förhandlingsansvarig ombudsman på Seko.

Den nya grundlönen är 26 621 kronor per månad. Höjningen är något högre än 2,2 procent men kostnaden för företagen inom Sveriges Byggindustrier blir lägre eftersom det är få som har den lägsta lönen.

-För den gruppen är det här viktigt, säger Björn-Inge Björnberg.

En annan viktig del i avtalet är huvudentreprenösansvaret. Seko får nu samma reglering som Byggnads. Det innebär att huvudentreprenören måste redovisa alla underentreprenörer som är på arbetsplatsen, när en förtroendeman så kräver. Det ska ske på några dagar.

-Byggnads har haft den här modellen i ett år och tycker den fungerar, säger Björn-Inge Björnberg. Det måste bli slut på de oseriösa företagen.

Även på väg och ban fick Seko igenom skärpta regler när det gäller övervakning. Det betecknas som en gemensam framgång för 6 F eftersom det var ett huvudkraven i förbundens gemensamma plattform.