Det är färre kvinnor än män som arbetar. Andelen sysselsatta kvinnor ligger drygt fem procent under männens andel. Det innebär att det är 230.000 fler män än kvinnor som har jobb.
   Det är det största gapet på 20 år och enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer skillnaden öka än mer i år och nästa år.
   Det var männen inom verkstadsindustrin som drabbades hårdast av finanskrisen. Men nu när industrin gör stark comeback gynnar det männen. Samtidigt så håller den kvinnodominerade offentliga sektorn fortfarande igen.
   Arbetsförmedlingen framhåller i samband med det att arbetsmarknaden fortfarande är starkt uppdelad. Inom vården är 83 procent kvinnor medan industrin har 77 procent män i arbete.