Affären har nu granskats av Konstitutionsutskottet, KU. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd får viss kritik för att hon inte säkerställt att Trafikverket informerat om den uppkomna situationen i Västra Götaland, där BB Rail skötte banunderhållet. 
   Enligt KU ska regeringen se till att myndigheterna använder sina medel på ett effektivt sätt och då måste kontakten fungera. KU tycker också att regeringen bör ställa tydligare krav på hur Trafikverket använder sin budget. 
   KU kritiserar vidare att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en omröstning om social dumpning inom EU inte röstade enligt de instruktioner riksdagen gett utan istället lagt ner Sveriges röst. Hon ska också ha gett missvisande information till EU-nämnden.
   När danska och svenska Posten gick samman slöts ett aktieägaravtal som bland annat reglerar vad som händer när någon part bryter mot avtalet. KU konstaterar att näringsutskottet borde ha fått information om avtalets innehåll för att se vilka konsekvenser det skulle få.