Anledningen är, enligt Kriminalvården, minskat behov av platser. Att platsbehovet minskar ger också möjlighet att renovera och rusta upp slitna lokaler, exempelvis Kirseberg i Malmö.
–Det var väntat, eftersom vi vet att det finns en överkapacitet på platser, men det är ändå tråkigt för de som berörs, säger Ida Huzelius, Seko Kriminalvård.
Hon representerade Seko när de fackliga organisationerna i dag fick information om neddragningen.
Kriminalvården uppger att berörd fast anställda personal ska erbjudas arbete på andra anstalter och häkten. En individuell plan ska upprättas för var och en.
–Vi vet inte ännu om det blir någon övertalighet. Om det inträffar träder trygghetsavtalet in, säger Ida Huzelius.
De verksamheter som berörs är anstalten Åby i Uppsala, häktet Dragsgatan i Norrköping, anstalten i Kristianstad, anstalten Håga utanför Södertälje samt avdelningarna Båtshagen och Bosshagen på Hinseberg i Lindesberg. Samtliga ska vara avvecklade senast 30 september.
De intagna som i dag finns på de anstalter och häkten som försvinner kommer att omplaceras.