-Det har varit oklart vad jag ska göra under försöksperioden, säger Sören Edzén. Det senaste beskedet är att jag ska vara bussvärd åt Arriva, som även kör busstrafik i Stockholms län.

Av drygt 100 konduktörer har ungefär hälften lämnat lokalbanorna. Några har nappat på erbjudande att ta busskort/bli bussförare, andra har gått över till ISS för att bli kontrollanter.  En grupp har sagt upp sig och tagit ett mindre avgångsvederlag.

De drygt 50 konduktörer som fortfarande är anställda av Arriva har svävat i ovisshet om vad de ska göra under försöksperioden. Arriva, som kör lokalbanorna åt SL/Trafikförvaltningen, har uppgett att de ska arbeta med utomhusarbete, måla, städa på tåg, vara trafikvärdar på buss och liknande.

Detta trots att politikerna, enligt Sekos bedömning, beslutat att konduktörerna under provtiden skulle arbeta som tågvärdar och informera passagerare.

-Vi har haft en central förhandling med Almega men vi kom inte överens. Nu kommer vi inte längre i frågan, säger Lina Yafi, klubbordförande för Seko på lokalbanorna.

-Många är besvikna och arga. Arbetsgivaren visar liten respekt för personalen, säger hon.

Seko anser att konduktörerna behövs på spårvagnarna för att bland annat skapa en trygg miljö, informera passagerare och minska skadegörelsen.

SL tror att intäkterna ska öka och pekar på att de kortläsare som konduktörerna tidigare använt dömt ut av Arbetsmiljöverket. Arbetet med att ta fram lättare handdatorer har nu avstannat, enligt fackliga representanter. På Arrivas tåg i Skåne fortsätter konduktörerna att använda handdatorer.