Mitt flyg blev försenat från Kreta till Landvetter i juli. Vi fick vänta i 8 timmar på flygplatsen i 34-gradig hetta. Barnen behövde äta en extra måltid och det blev en del glass och så. Kan vi få något av flygbolaget för detta?

Alvaro

 

SVAR:

Självklart ska du få ersättning när flygbolaget inte lyckats hålla tidtabellen. I det fall förseningen inte beror på extraordinära omständigheter har du rätt till en ersättning om 400 euro per person för den försening ni drabbats av. Du har därtill även rätt till ersätt- ning för vissa extra kostnader som du åsamkats med anledning av flygförseningen såsom de extra måltider du beskriver.

Slutligen är det viktigt att kravet ställs direkt till det flygbolag som ni skulle flyga med.

Sara Grafström