Förutom lönekraven vill Kommunal att parterna avtalar om en tidsplan för hur heltid som norm ska genomföras. I dag arbetar arbetar fler än hälften av kommunalarna deltid, vilket gör att de kan ha svårt att försörja sig på sitt arbete. Det ger dessutom sämre pension.

För att heltid ska vara möjligt anser Kommunal att arbetsmiljön måste förbättras.

Kommunal yrkanden saknar procentsats, men enligt tidningen Kommunalarbetaren motsvarar de 3,3 procent. Då är 400 kronor extra till undersköterskorna medräknade.

Förra veckan presenterade de fem förbunden inom 6F sina avtalskrav. Förbuden, Seko, Byggnads, Målarna, Fastighets och Elektrikerna kräver löneökningar med minst 800 kronor per månad eller lägst 3,2 procent räknat på respektive avtalsområdes genomsnittslön.

Det betyder att såväl 6Fsom Kommunal lägger sig över industriförbundens avtalskrav på 2,8 procent och lägst 450 kronor per månad.

Industriförbundens krav betecknas traditionellt som ett tak för andra LO-förbund, det så kallade märket. Efter att LO-samordningen spruckit bestämmer varje enskilt förbund vilka krav de ska ställa.