För sex år sedan anlitade jag ett företag som bytte tak på min villa. Dessvärre upptäckte jag häromveckan att ett antal takplattor har lossnat. Jag har kontaktat företaget vars företrädare menar att eftersom garantin har löpt ut nu efter fem år, kan jag inte längre kräva att företaget åtgärdar felet utan ytterligare kostnader för mig.

Enligt företaget har jag alltså inte längre rätt att reklamera felet. Stämmer detta verkligen?

Kerstin

 

SVAR:

Eftersom du i egenskap av kon sument har anlitat ett företag som har utfört en tjänst hos dig tillämpas i detta fall konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen har du tio år på dig att reklamera från det att uppdraget avslutades. Denna rätt gäller oavsett om garantin har löpt ut eller inte.

Konsumenttjänstlagen gäller till förmån för dig som konsument och det är därför inte möjligt att avtala bort lagens skyddsregler.

Slutsatsen blir därför att företagets invändning om att du saknar rätt att reklamera felet med hänvisning till att garantin har löpt ut inte är juridiskt korrekt. Du har alltså en rätt att reklamera felet.

Sara Grafström