-Vi har redan i år fått färre beställningar och det är färre projekt att konkurrera om. Nu måste vi förbereda oss inför den förväntade minskningen nästa år, då anslaget till Trafikverket minskar med 1,5 miljarder, säger Struktons HR-chef Gunnar Strömberg.

Bilden är ju den motsatta, att Trafikverket får ökade anslag?

-Det är inte en korrekt beskrivning. Det blir mindre pengar till Trafikverket och vi utgår ifrån att det leder till ytterligare minskade beställningar för järnvägsunderhåll. Vi kan inte leva på ord från politikerna, utan måste utgå från verkligheten, säger Gunnar Strömberg.

På torsdag denna vecka får de fackliga organisationerna information om varslet. Först efter de blir det klart vilka yrkesgrupper som berörs av varslet. I första hand berörs administrativa tjänster, men även yrkesarbetare kommer att drabbas.

Trond Blomberg är förtroendevald för Seko på Strukton. Han har i dagsläget ingen kunskap om varslet.

-Nej jag vet inte mer än du, säger han.