Det är kraven i tre uttalanden riktade till regeringen som Sekos representantskap tagit idag.

Inom järnvägsunderhållet anser Seko att Trafikverket ska ansvara för är avhjälpande underhåll, besiktningsverksamheten, delar av det förebyggande underhållet och också reinvesteringar, samt maskiner för att utföra detta arbete.

Däremot ska inte Trafikverket ska utföra nyinvesteringar och större reinvesteringar i egen regi.

I uttalande heter det att:

”Sekos representantskap menar att det är angeläget att nu hårt driva dessa krav gentemot regeringen och kräver att Statsministerns vallöfte infrias.

Vi vill vara mycket tydliga på att de av våra medlemmar som arbetar i bolag som för närvarande har underhållsentreprenader mot Trafikverket ges tydliga och klara besked.

Det är en förutsättning att befintlig personal får följa med likt en verksamhetsövergång till Trafikverket när verket själv skall utföra underhåll.

På så sätt stärks Trafikverket med flera tusentals kompetenta och professionella järnvägstekniker.

Såväl anläggningskännedom, produktionsteknik, underhållserfarenhet och mångårig järnvägserfarenhet tillförs en myndighet som dagligen utsätts för skarp kritik från omvärlden.”

Representantskapet vill också se ett ökat tryck i kampen mot osäkra anställningar och uppmanade och uppmanade regeringen att:

  1. Om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens, förbjuda anställningsformen allmän visstid.
  2. Om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens, förbjuda inhyrning av personal för att tillgodose permanenta behov.
  3. Om inte arbetsmarknadens parter förmår lösa frågan, lagstifta om rätten till heltid.

Slutligen tog man ett uttalande som krävde av regeringen att stå fast vid höstens överenskommelse om vinster i välfärden. Gör man inte det varnar Seko för att väljarnas dom kommer att bli hård vid nästa val.

Uttalandet avslutas ”(Den kommande) utredningen måste resultera i att den non-profit-princip som förespråkas i direktiven omsätts i handling och blir huvudregel.

Bara så kommer vi att kunna komma till rätta med dagens problem och skapa den välfärd svenska folket förtjänar.”