Det är det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) som i samband med inköp av nya tunnelbanetåg i Bukarest misstänks ha mutat tunnelbaneföretaget Metrorex med resor och överdrivna betalningar för översättningsarbete.

Tjänstemännen på Metrorex misstänks i sin tur ha avslöjat innehållet i de konkurrerande företagens anbud för CAF, som fått en fördel i anbudsgivningen.

Enligt lokala medier har upphandlingen i Bukarest avbrutits i avvaktan på att utredningen ska bli klar.

Den rumänska anti-korruptionsmyndigheten bekräftar i ett brev till Sekotidningen att en utredning pågår.

CAF skriver i ett mejl att företaget är beredda att samarbeta med de rumänska myndigheterna för att reda ut alla misstankar. Men att företaget i övrigt inte vill kommentera utredningen.

Den aktuella upphandlingen i Mälardalsområdet berör trafik på fyra företagsekonomiskt olönsamma linjer i mälardalsområdet. Det landstingsägda Mälab subventionerar trafiken och har gett Transitio, som ägs av ett 20-tal landsting och kollektivtrafikmyndigheter, uppdraget att köpa in 33 tåg till de fyra linjerna.

För ett år sedan slöts ramavtal med tre företag, som nu bjudits in för att komma med anbud. Förutom CAF, Bombardier och Stadler. Beslut fattas i sommar och enligt uppgift till Sekotidningen ligger CAF bra till.

Mutmisstankarna mot CAF är dock inget som bekymrar de svenska företagen. Varken Transitios vd Stefan Kallin eller Mälabs vd Mårten Levin ser någon anledning att agera.

-Jag känner inte till den uppgiften. Det var första gången jag hör talas om det, av dig, säger Stefan Kallin.

Hur reagerar du på uppgifterna?

-Jag vet inte, det är första gången jag hör det som sagt.

Skulle uppgifterna kunna föranleda någon åtgärd från er sida?

-Ingen aning.

Mårten Levin säger att Transitio äger frågan om inköpen av de 33 tågen och att Mälab har fullt förtroende för deras arbete.

-Inget tyder på att Transitio har svagheter i sitt upphandlingsarbete. Jag har själv träffat företrädare för de tre företag som bjudits in att lägga anbud och de gör ett seriöst arbete.

Uppgifterna om mututredningen mot CAF föranleder inte Mälab att agera på något sätt, enligt Mårten Levin.

-Om Transitio måste göra någon förändring i upphandlingen måste de flagg upp för oss. Då tar vi ställning till det.

Så om det blir ett inköp av ett företag som sedan fälls för mutbrott i ett annat EU-land så är det Transitios ansvar?

-Ja.

En av ägarna till Mälab och Transitio är Stockholms läns landsting. Varken moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons eller oppositionens trafiklandstingsråd Nanna Wikholm vill kommentera upphandlingen och mutmisstankarna.

Claes Wersäll, pressekreterare åt Kristoffer Tamsons säger att politikerna har som policy att inte kommentera juridiska processer medan de pågår.

Myndighet kan ha rätt att utesluta företag som misstänks för brott

Det kan räcka med misstanke om brott för att en myndighet ska ha rätt att kasta ut en anbudsgivare från en upphandling. Det visar en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm i april i år. Då friades Stockholms stad för att kommunen, som upphandlande myndighet, uteslutit en flyttfirma från upphandling av flyttjänster sedan det framkommit att Konkurrensverket stämt företaget för konkurrensbegränsade aktiviteter. Domstolen anser att flyttfirman gjort sig skyldig till ”ett allvarligt fel i yrkesutövningen” bara genom att Konkurrensverket gjort en utredning och stämt i domstol. Det krävdes ingen lagakraftvunnen dom. Om sedan företaget frias från misstankarna kvarstår upphandlingens resultat. Förvaltningsrätten hänvisar till Lagen om offentlig upphandling och till en beaktandesats i EU-direktivet om offentlig upphandling. Där sägs just att ett företag som bland annat misstänks för fel i yrkesutövningen kan plockas bort från en upphandling. Utan att det finns en fällande dom i domstol. I EU-direktivet tas även korruption upp.