– Det är en stor ära att åter bli vald och Seko är ett fantastiskt förbund att leda, sa Janne Rudén i sitt tack till kongressen.

Samtidigt valdes de övriga ledamöterna i verkställande utskottet. 

Thomas Abrahamsson, vice ordförande

Anneli Jonssson, förbundssekreterare

Janne Sundkvist, förbundskassör

Valle Karlsson, avtalssekreterare

-Det här laget kommer, tillsammans med förbundsstyrelsen och alla andra delar av förbundet, att leda Seko till stora framgångar.

Alla val genomfördes i full enighet.