– Det känns lite både och, kommenterar Håkan Ederwall, ordförande i Seko Green Cargo, som var med om att säga nej till ett liknande avtal i december.

I avtalet som nu skrivits under gäller arbetstidsförkortningen från den första februari till den sista maj. Det är kortare period än i det första förslaget och en viktig orsak till att facket ändrade sig.

Avtalet innebär att arbetstiden sänks till 80 procent i vad som kallas ”obligatorisk tjänstledighet” och att lönen sänks till 90 procent, i normalfallet är ledigheten förlagd till en dag per vecka. Inbetalningarna till tjänstepension och till den allmänna pensionen sänks inte.

Under sommaren kan en fridag i månaden flyttas till hösten för att hålla personalstyrkan uppe under semesterperioden.

Från september och året ut blir det frivilligt att arbeta 80 procent till 90 procents lön, ”om verksamheten så medger”. Håkan Ederwall tror att många kommer att ta den chansen.

Det finns några undantag i avtalet, eftersom malmtrafiken rullar så pass bra, så gäller inte arbetstidsförkortningen i Kiruna. Sedan tidigare finns det övertalighet i Göteborg, Borlänge och Piteå, den kvarstår och på de orterna väntar förhandlingar.

Det är inte helt okontroversiellt att träffa avtal om konjunkturanpassad arbetstid, men Håkan Ederwall anser att alternativet med 350 personer varslade vore sämre.

– Det är bra om vi med det här avtalet kan övervintra de yngre anställda i väntan på bättre tider.

Om det, krisavtalet till trots, blir uppsägningar under 2014 så kompenseras de anställda för lönesänkningen och a-kasseersättningen påverkas därmed inte av den sänkta lönen.