Securitas har haft uppdraget i tre år. Dessutom hade man en option på förlängning i två år, men den optionen förverkades då det uppdagades oegentligheter med inrapporteringen av kontrollerna.

SL gjorde då en ny upphandling som nu alltså vunnits av ISS, med Securitas på andraplats.

De anställda kontrollanterna har sagts upp av Securitas på grund av arbetsbrist, så nu står hoppet till den nya entreprenören. Men SL har inte velat skriva in att det handlar om verksamhetsövergång, vilket skulle innebära att alla anställda får gå över till den nya entreprenören. På Seko är man dock övertygad om vad som gäller.

– Vi förutsätter att det är en verksamhetsövergång och att ISS kommer ta över personalen, säger P-O Fällman, ombudsman på Seko.

Han har kontaktat ISS, men där vill man inte säga något innan överklagningstiden gått ut. Fram till den 1 oktober har konkurrenterna nämligen möjlighet att överklaga beslutet. Först därefter blir tilldelningsbeslutet giltigt.

ISS ägnar sig bland annat åt lokalvård, kontorstjänster, fastighetstjänster och transporttjänster. Det är ett multinationellt företag med drygt en halv miljon anställda. I Sverige har man omkring 12000 anställda.