Seko och IT&Telekomföretagen inom Almega accepterade i kväll medlarnas förslag på nytt avtal för telekombranschen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot torsdag.

Den stora konfliktfrågan har handlat om hur lönerna inom branschen ska sättas.

– Vi har fått igenom vårt krav om regler i det centrala avtalet som garanterar löneökningar till våra medlemmar, så kallad stupstock. Detta gäller om man inte kommer överens i de lokala löneförhandlingarna, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.

En annan viktig fråga i konfliktvarslet var att kollektivavtalet inte gäller för Sekomedlemmar som har kortare anställningstid än 3 månader. Denna regel är, från och med 1 april 2014, borta ur avtalet.

– Nu omfattas alla anställda av kollektivavtalet, även de som har en kort anställning, vilket innebär att arbetsgivare som missbrukar den regeln i avtalet inte längre kan göra det, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet löper på 36 månader, 1 april 2013 – 31 mars 2016 och löneutrymmet är 6,8 % .   
  • Det tredje året är uppsägningsbart.
  • Diskussionerna om hur visstidsanställningar ska tillämpas inom branschen ska fortsätta.
  • Pensionsplanen (ITP tele) ska fortsätta tillämpas som tidigare.