Konflikten rör sjöbefälens pensionsålder. Arbetsgivarna har sagt upp avtalet som ger rätt till pension vid 60 år utan att först förhandla.
Facken har sagt nej till de förslag som kommit från medlarna i konflikten, med hänvisning till att medlemmarna inte får någon kompensation. Medlarnas senaste förslag innebar en höjning av pensionsåldern till 62 år under en övergångsperiod femårsperiod.
Arbetsgivarna hade sagt ja till medlarbudet men svarade till sist med att ta tillbaka uppsägningen av avtalet. Resultatet blir, enligt Sjöfartens Arbetsgivarförbund, att fler svenska båtar flaggas ut.
Parterna kommer nu att sätta sig ner och förhandla om ett nytt pensionsavtal.