Det har varit särskilt viktigt för kvinnorna att de genom förändringen kan vara lediga redan under slutet av graviditeten. En undersökning har visat att arbetet som busskonduktör ökar risken för missfall.

-Det är dåliga bussar och dåliga vägar, vilket visat sig öka risken att förlora barnet. Med de nya möjligheten att vara ledig slipper de jobba ombord på bussarna de sista månaderna, säger Annica Barning, internationell ombudsman på Seko och ansvarig för projektet i Indien.

Lättare kontorsarbete

Nästa steg för det lokala facket är att få igenom en möjlighet för busskonduktörerna att arbeta med lättare kontorsarbete under delar av graviditeten. Det berättar Jodi Evans, jämställdhetsansvarig på ITF, internationella transportarbetarfederationen, i London.

-Det är en prioriterad fråga för de kvinnliga aktivisterna och för de ledande i fackförbundet  MSTKS, som organiserar busskonduktörerna i det statliga transportföretaget, säger hon.

Seko har under flera år haft ett utvecklingsprojekt tillsammans med ITF och Union to Union för att stödja de kvinnliga busskonduktörerna i Maharashtra. I februari 2016 besökte konduktörernas fackliga företrädare Sheela Naikwade Sverige berättade hon för Sekotidningen om sitt arbete för att stoppa våldet mot kvinnorna ombord på bussarna.

Även männen är med

När de kvinnliga busskonduktörerna fick nog av misshandel, överfall och sexuella trakasserier vände de sig till Sheela för att få hjälp. Hon beslutade sig för att organisera möten för kvinnorna på alla bussdepåer.

-Mitt budskap var att om de vill förändra sina villkor måste de organisera er fackligt. Vilket de gjorde, sa Sheela Naikwade.

Idag har varje bussdepå i delstaten en så kallad ”women´s advocat”, en särskild talesperson, som bevakar kvinnornas situation. Sheela Naikwade har även lyckats få med sig männen i det här arbetet.