– Anledningen till att man väljer att lämna a-kassan är huvudsakligen ekonomisk. Många anser att premien, i förhållande till utfallet, för egen del är alltför för hög. I och för sig ett rimligt resonemang, men det innebär att de som verkligen behöver försäkringen kommer att få en ännu högre premie på sikt. Arbetslöshetsförsäkringen bygger till stor del på en solidarisk finansiering, säger Melker Ödebrink, föreståndare för SEKOs a-kassa, A-kassan för Service och Kommunikation.