Hur är det då, är det farligt?

–Det är klart att det kan vara farligt. En del intagna har begått svåra brott. 2011 mördades en kollega på häktet i Huddinge. Å andra sidan vill jag inte skrämmas, vi vet också hur vi ska skydda oss från hot och våld, säger Ida Wågevik.

För att hjälpa personalen att svara på frågor och ge allmänheten en chans att få svar på sina vanliag och ovanliga frågor har Kriminalvården samlat 123 frågor och svar om fängelser och på häkten.

Ida Wågevik

Till att börja med finns de att läsa på Kriminalvårdens hemsida. Planen är att de så småningom ska ges ut i bokform. Först vill Kriminalvården ha in fler frågor via sin hemsida.

–Materialet finns även på vårt intranät så att vi ska ha svar på de frågor som kan komma på fritiden, säger Ida Wågevik.

Maten i fängelse

Bland de 123 frågorna finns allt från hur mycket mat intagna får äta till vad det kostar för samhället att låsa in människor. Ett dygn i fängelse kostar 3 000 kronor.

När det gäller maten är svaret att intagna inte får äta hur mycket de vill. Kriminalvården menar att det inte skulle vara hälsosamt.

Istället utgår portionsstorleken från livsmedels­verkets förslag på hur mycket en frisk vuxen behöver äta. De som tycker att de behöver äta mer än det som serveras får använda sina egna pengar och köpa frukt, bröd eller annat i fängelsets kiosk.

Rehabilitering

En annan fråga är intagnas rösträtt. Och svaret är att samma regler gäller som för alla andra, den som har rösträtt behåller den. Egna möbler och kläder är inte okej i fängelse, men på häktet kan egna kläder gå bra, om de godkänns av säkerhetsskäl.

En fråga som Ida Wågevik brukar få handlar om klienternas rehabilitering. Hon brukar svara att det finns påverkansprogram på alla anstalter, men att alla insatser förutsätter att individen är motiverad att exempelvis sluta med sitt missbruk.