I januari beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 540 nya platser på lokförarutbildningarna fram till år 2022. Resten av platserna är beslutade sedan tidigare.

–Vi är nöjda, 2020 examineras 358, året därpå 363, det är ett stort steg i rätt riktning, säger Linda Ekholm Borg, som arbetar med kompetensförsörjning på Almega spårtrafikföretagen.

Branschen har länge pekat på att det utbildas för få lokförare. Här har fack och arbetsgivare varit ense. I dag fattas cirka 450 lokförare i hela branschen. Linda Ekholm Borg anser att antalet beviljade utbildningsplatser nu ligger på en nivå som gör att det blir en bra balans mellan antalet elever och antalet praktikplatser.

–Det ligger i branschens och skolornas intresse att bibehålla kvaliteten i lokförarutbildningen så att den fortsätter att vara attraktiv.

Populärt bli lokförare

Kristoffer Johansson, ordförande för Seko pendelns lokförare

Lokförarutbildningarna är mycket populära, det är en av Yrkeshögskolans mest sökta utbildningar och den leder garanterat till jobb. En undersökning som SCB gjort visar att 97 procent av studenterna arbetar som lokförare ett år efter examen.

Lokförarbristen ledde i höstas till att MTR pendeltågen i Stockholm beslutade att dela ut en extra bonus på 4 000 kronor till förare som tog extra pass. Den löpte ut sista januari. Nu gäller enbart övertidsersättning.

–Prognosen är att vara i balans personalmässigt till vintern 2019-2020. Det bör gå. Övertid kommer alltid att krävas men inte i den omfattning som vi sett senaste året, säger Kristoffer Johansson, ordförande för Seko pendelns lokförare.

Samtidigt, poängterar han, finns en stor osäkerhet i alla prognoser.

–Arbetsmarknaden är god och folk rör på sig mer idag än för bara några år sedan.

Sett över hela branschen tycker Kristoffer Johansson att det ser positivt ut just nu med den utbildningsvolym som är planerad.

–Egentligen är det omöjligt att svara på om utbildningsplatserna räcker eller inte. Det beror mycket på hur det går för godstrafiken i framtiden och det hänger i sin tur samman med vilken väg regeringen vill gå med gods på järnväg, menar Kristoffer Johansson.

Brist på bantekniker

De närmaste åren finns drygt 500 utbildningsplatser till olika tekniska järnvägsyrken. Trots stor brist på personal inom de tekniska järnvägsyrkena är det få som söker.

–Ja, tyvärr är det svårt för utbildningsanordnarna att få sökande, och alla sökande beviljas inte plats, så det är ganska tomt på skolorna, säger Karin Åkerman, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

–Det finns en utbildning för spårsvetsare i Vansbro som etablerat sig bra. De har sökande men har inte ansökt om utbildningsplatser i år, säger hon.

I år hade tio anordnare ansökt om att få starta teknikerutbildningar, men bara fyra godkändes. Förutom MTR:s utbildning var det Ängelholms kommuns utbildningar av ban-, signal- och kontaktledningstekniker. Sedan tidigare finns utbildningar till tåg/järnvägstekniker även i Västerås,  Falköping, Eskilstuna och Hässleholm.

MTR motiverar sin satsning på tågteknikerutbildning med att finns för få utbildningar som ger den samlade kompetensen som krävs för att bli tågtekniker. Många företag löser bristen på tekniker med intern fortbildning.