Rutinerna säger att det ska vara samma bemanning hela vägen. Det vill säga om två öppnar celldörren bör det vara två personer som möter vid hissen.
– I en kedja kan man inte ha en stark länk i ena änden och en svag i den andra, säger Sekotidningens källa.
Frågan om hur många det var som arbetade vid promenadgården och hur många det borde ha varit, är föremål för såväl utredning som diskussion efter dödsmisshandeln.
Enligt Arbetsmiljöverkets regler och Kriminalvårdens rutiner ska det alltid göras en riskbedömning i varje enskild situation och bemanningen ska styras av hur farlig den intagne är. Farlighetsbedömningen kan ändras över tid.
Kriminalvårdens ståndpunkt har hittills varit att bemanning med två personer inte behöver vara liktydigt med två fysiska personer. Det kan räcka med att en vårdare är i närheten och bevakar vad som sker med kamera. Så som det ska ha varit i Huddinge.
Det finns inget system med prejudicerande beslut inom arbetsmiljöområdet. Varje beslut som Arbetsmiljöverket och tidigare regeringen fattar gäller endast den arbetsplats som granskats. Men det går att få vägledning av besluten, enligt Arbetsmiljöverket.
Ett av dessa vägledande beslut togs av regeringen hösten 2007. Regeringen slog fast att det vid häktet i Karlstad, som då var ett restriktionshäkte, bör vara två vårdare som öppnar celldörrarna, för att minimera risken för våld och hot om våld.
Personalen på häktet mår mycket dåligt efter dödsmisshandeln och har under veckan fått så kallad debriefing och haft kontakt med företagshälsovården.
Extrapersonal har kallats in från andra enheter för att den ordinarie personalen ska kunna delta i olika insatser. Samtidigt är det, för tillfället, fler som arbetar tillsammans än vanligt. Bemanningen är förtätad, som det heter och så ska det förbli även under nästa vecka. Senare planerar häktet att återgå till ”normal bemanning”.
I morgon hålls en minnesstund på häktet för den omkomna vårdaren.