Regeringen beslutade i dag att behovet av häktesplatser i norra Sverige ska ses över och under utredningstiden blir häktet kvar.
– Det är positivt för vår del, säger Christer Henriksson, central samordnare för Seko inom kriminalvården. Våra medlemmar har varit beredda att sluta före sommaren och i bästa fall kan häktet bli stadigvarande. Att regeringen gör en analys tyder på att man inser att det finns ett behov.
Seko anser att det behövs häktesplatser i Östersund och protesterade när det fasta häktet lades ner på 1990-talet. Det var den förra regeringen som öppnade ett provisoriskt häkte i väntan på att Kriminalvården skulle bygga en ny anstalt. Det bygget är lagt på is av ekonomiska skäl. Eventuellt kan det bli av med ett regeringsskifte.
– Häkten och anstalter är överbelagda, men Kriminalvården har inte råd att bygga nytt eftersom regeringen inte anslår tillräckligt med pengar. En ny regering kanske lyssnar mer på oss, säger Christer Henriksson.