Svaren i undersökningen är blocköverskridande. Bland annat uppger hela 77 procent av de borgerliga väljarna att de inte tror att lägre löner leder till fler jobb. Endast 19 procent av alliansens väljare tror att det blir fler jobb.