Turbulensen kring tilldelningsbeslutet i skärgårdstrafikupphandlingen kan vara på väg mot sitt slut. TRSM, som vann de två största trafikområdena, har anklagats för bristande kompetens. Bland andra har Seko sjöfolk ifrågasatt om bolaget skulle klara av trafikstarten i mitten av april.

Nu får man alltså stöd av ett erfaret rederi och det kan lösa många knutar. I samband med affären renodlar TRSM verksamheten och lägger den nuvarande busstrafiken i ett annat bolag, samtidigt som man byter namn till Skärgårdsbolaget.

– Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare. De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger TRSM:s vd Anette Schilde.

Chang Strömberg på Seko sjöfolk uttrycker viss lättnad över att Gotlandsbolaget går in som majoritetsägare.

– För medlemmarna är det helt klart ett steg framåt. Nu är det ett seriöst rederi, med folk som kan skilja på för och akter, som går in. Det är betydligt bättre än riskkapitalisterna som tidigare ägde aktierna.

Han är dock fortfarande kritisk till den direktupphandling med vinnarna som trafikförvaltningen planerar i väntan på domstolen besked i de överklaganden av tilldelningsbeslutet som kommit in. Seko sjöfolk vill istället att man direktupphandlar med de befintliga operatörerna.

– Vi ser risken för våra medlemmar att de tvingas byta arbetsgivare två gånger om rätten underkänner tilldelningsbeslutet. Och de farhågorna har inte ändrats i och med detta, säger Chang Strömberg.