Seko har lyft in ärendet i de centrala avtalsförhandlingarna för att kunna vidta konfliktåtgärder. 

Den sista mars löper det lokala avtal ut som Seko hade med föregångaren DSB Väst. Nytt lokalt avtal saknas.

Seko och övriga fack har förhandlat om ett nytt kollektivavtal sedan förra sommaren, men fack och arbetsgivare har inte kommit överens. Enligt Seko har Götalandståg velat försämra villkoren för personalen. För att spara pengar.

Alla som nyanställts under året som gått har fått betydligt lägre löner än den personal som gick över från DSB har. Lokförare har fått 2 000 kronor mindre per månad, ombordpersonal mellan 5000 och 6000 kronor mindre.

–Arbetsgivaren anser att samtliga anställda ska gå på spårtrafikens branschavtal från 1 april,  och det innebär så låga löner som de nyanställda har. Det rör sig om flera hundra personer som i så fall får en sådan stor lönesänkning, vilket vi motsätter oss, säger Maud Kjellberg, ombudsman på Seko Väst och en av dem som förhandlat med Götalandståg om ett nytt lokal avtal.

När DSB Väst inte längre klarade av att köra åt västtrafik under våren 2012 tog SJ:s nybildade bolag Götalandståg över. Företaget beslutade omedelbart att samtliga nyanställda och de som varit vikarier på DSB skulle gå på branschavtalet och därmed få lägre löner än de som gällde på DSB Väst. Företaget ville också i huvudsak anställa på deltid.

Eftersom Götalandstågs övertagande var en övergång enligt lagen om anställningsskydd har de gamla villkoren gällt under ett år för den personal som gick över. Nu har året gått och det finns inget nytt lokalt avtal som tar över efter DSB-avtalet.