Under hela våren har tågtrafiken i Frankrike varit minst sagt oregelbunden. Personalen har strejkat enligt ett ovanligt, rullande schema. De har jobbat i tre dagar, sedan strejkat i två, jobbat tre dagar…

Lokförare, tågvärdar och växlare är de som oftast har lagt ner arbetet, och störningarna i trafiken har därför varit stora.

Ändå har de inte kunnat stoppa reformen av järnvägsbolaget SNCF och nu har den spikats av parlamentet.

Det betyder att passagerartrafiken på franska järnvägar kan öppnas för konkurrens om drygt ett år, och att de anställdas specifika status som ”cheminots” försvinner på sikt.

Facken säger att strejken trots detta har gett god utdelning.

Roger Dillenseger, Foto:Regis Chessum

– Vi har satt press på regeringen och minskat skadorna, säger Roger Dillenseger, generalsekreterare för UNSA Ferroviaire, ett av de fyra järnvägsfack som står bakom konflikten.

Han hade allra helst sett att tågtrafiken hade förblivit en offentlig angelägenhet.

– Vi tror inte att konkurrensen på järnvägen gynnar invånarna, även om regeringen påstår motsatsen, säger han.

SNCF ska omvandlas till ett aktiebolag. Men under våren har regeringen gått med på att lagstifta om att bolaget inte ska kunna privatiseras. Franska staten går också in och tar över en stor del av en gigantisk skuld som SNCF dras med. Det blir också särskilda regler för att skydda mindre, lokala tåglinjer.

En av de mest kontroversiella delarna av reformen är förstås järnvägsarbetarnas specifika arbetsvillkor. Regeringen har hela tiden lovat att de som är ”cheminots” idag får behålla sin status karriären ut.

Däremot ska nya anställda omfattas av allmänna arbetsvillkor.

Den förändringen har facken inte kunnat stoppa. Men de har drivit igenom ökade garantier för de ”cheminots” som tar jobb hos privata trafikbolag. De kommer till exempel inte att kunna sägas upp av ekonomiska skäl, och de får möjligheten att ångra sig och komma tillbaka till SNCF.

David Donnez Foto: Anna Trenning-Himmelsbach

David Donnez, fackledare för CGT Cheminots i Moselle i nordöstra Frankrike, säger att strejken också har haft andra positiva konsekvenser.

– Den har gett oss möjligheten att förklara för invånarna att vi inte är så privilegierade som många föreställer sig. Att vi har strejkat två dagar av fem har också gjort att stämningen är bra, säger han.

Men slaget är långt ifrån över, och facken har inte dragit tillbaka varslet som gäller fram tills slutet av juni. Flera viktiga möten med både regeringen och arbetsgivaren står på agendan. Detaljer i lagen ska regleras. Under hösten ska parterna förhandla om ett nytt kollektivavtal för alla som jobbar på järnvägen, oavsett arbetsgivare.

– Då hoppas vi kunna återerövra vad vi har förlorat i lagen, säger Roger Dillenseger.

Reformen av SNCF

Järnvägsbolaget SNCF blir ett aktiebolag 2020, men det blir lag på att staten förblir ensam aktieägare. Passagerartrafiken på regionala linjer kan öppnas för konkurrens i slutet av 2019, och snabbtågslinjerna 2020. De järnvägsanställdas specifika status försvinner på sikt. De 90 procent, cirka 140 000 personer, hos SNCF som idag är ”cheminots” får behålla den status, som bland annat ger dem en särskild anställningstrygghet, specifika pensionsvillkor, och gratis tågresor. Även om de börjar arbeta för ett privat tågbolag kan de inte sägas upp av ekonomiska skäl, och de har även möjligheten att återgå till SNCF. Men de som anställs från och med 2020 blir inte ”cheminots”, utan omfattas av samma villkor som privatanställda. Under hösten ska facken förhandla om ett nytt kollektivavtal för alla järnvägsanställda, oavsett arbetsgivare. Franska staten övertar 35 miljarder (cirka 355 miljarder svenska kronor) av SNCF:s totala skuld. Skulden är idag på 46,6 miljarder euro (473 miljarder kr), och är till stora delar är en följd av investeringar i snabbtågsnätet.

Facken vid franska järnvägen

I Frankrike finns flera ”konkurrerande” fack. En järnvägsanställd, oavsett yrke, kan välja mellan olika organisationer. Majoriteten av de anställda är inte fackligt anslutna, men de kan ändå rösta i de fackliga valen, och delta i konflikter. Alla anställda omfattas också av kollektivavtal. Fyra fack har en officiell förhandlingsstatus, vilket betyder att de fick över tio procent av rösterna vid det senaste fackliga valet 2015: De radikala CGT Cheminots och SUD Rail, och de reformistiska UNSA Ferroviaire och CFDT Cheminots. De fyra facken samarbetar under järnvägskonflikten. Till hösten äger nya fackliga val rum.