LO och Seko menar att det finns en risk att strejkrätten urholkas ännu mer om regeringens förslag inte blir verklighet. Arbetsgivarna och borgerliga politiker vill till exempel minska möjligheten till sympatiåtgärder.

Sekos ordförande Valle Karlsson säger att Svenskt näringsliv lovat att nöja sig med de inskränkningar som överenskommelsen med LO, TCO och Saco innebär och inte gå vidare med krav på ytterligare begränsningar.

–Det är en realitet. Står vi inte fast vid detta så binder vi inte heller Svenskt näringsliv vid det löftet. Det är parternas avsikt, säger han. Förslaget påverkar inte Sekos möjligheter att ta till strejkvapnet.

AD-kritik

Flera debattörer har hänvisat till att Arbetsdomstolen, AD, har lämnat ett kritiskt remissvar på regeringens förslag om strejkrätten. AD pekar bland annat på att förslaget är otydligt och svårt att förutsäga konsekvenserna av.

Valle Karlsson tycker att AD:s invändningar är välkomna.

Det finns, enligt honom, möjlighet för regeringen att baka in synpunkterna i den proposition som är planerade till den 2 maj.

Ola Fält, ordförande för Seko klubb väg och anläggning och Lina El Yafi, vice ordförande i lokalbaneklubben i Stockholm, är två av flera förtroendevalda som är kritiska till Sekos beslut.

”Värna strejkrätten”

–Strejkrätten är jävligt viktig, säger Ola Fält. Jag tycker att det verkligen är något vi inom fackföreningsrörelsen ska värna om. Och vi ska värna om protesterna, det är bra att några säger ifrån så att det syns att det finns en opinion emot förslaget.

Han menar att Seko och LO ska vara en facklig rörelse och driva frågor om kollektivavtal, lägstalöner och lika lön för likvärdigt arbete.

–I och med att vi stödjer regeringens förslag blir vi en politisk rörelse, det tycker jag inte vi ska vara, säger han.

Lina El Yafi pekar på att det från början var det sagt att hamnkonflikten var den direkta orsaken till att strejkrätten behövde begränsas.

–Sen när hamnkonflikten är över så gäller det inte längre, säger hon. Nu hänvisar LO till att det är bättre att fackföreningsrörelsen lägger egna förslag. Men jag tror att det är väldigt kortsiktigt tänkt. Risken är att de borgerliga ändå genomför försämringar, säger hon.

Lina tycker inte att facket alls ska vara med och förändra strejkrätten.

”Vi vet vad vi har i dag”

–Vi vet vad vi har idag och vi vet inte vilka konsekvenser förslaget får. Bara det är skäl nog att inte göra något alls. Det känns fel att pilla i strejkrätten, som är det enda kraftfulla vapen vi har att ta till mot arbetsgivaren. Problemet är inte att facket har för mycket makt.

Ola Fält säger att han inte stöder Hamnarbetarförbundets aktioner. Men säger samtidigt att Seko och LO gjort för lite för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsplatserna.

–Jag kritiserar mig själv nu, vi har inte gjort vårt jobb, därför blir det så att vi överlämnar till politikerna att fatta beslut.

En proposition om strejkrätten kommer den 2 maj 2019.