Anledningen är, enligt det mejl som klubbordförandena fått, att förbundet vill förklara varför Seko ställt sig bakom överenskommelsen om begränsningen av strejkrätten.

”Uppmaning till Sekos förbundsstyrelse: Överge uppgörelsen om strejkrätten!”

Debatt

–Det har rört upp en massa heta känslor, säger Peggy Werner, ordförande för Seko Vårdklubb Storboda och en av dem som undertecknade debattartikeln som var införd i Sekotidningen i måndags.

Kändes utpekande

I mejlet står det att ”du kan ta med dig någon ytterligare från din klubbstyrelse” och komma med förslag på tidpunkt för mötet.

–Det kändes utpekande att vi blir kallade som individer. Det står du och din i mejlet. Det här är inget beslut vi tagit enskilt, vi har kommit fram till det i demokratisk anda, talat med våra medlemmar som är kritiska, säger Peggy Werner.

LO säger ja till förändrad strejkrätt

Nyhet

En annan ordförande som Sekotidningen talat med tycker det känns som att bli kallad till KU-förhör, en annan att det är som att bli inkallad till rektor när man som skolelev har gjort något ofog.

Ett förslag från några av klubbordförandena är att mötet sker i grupp. Det är dock inte bestämt ännu, enligt Peggy Werner.

Debattartikeln var undertecknad av 18 klubbordförande i Stockholm och uppmanade förbundsstyrelsen att säga nej till begränsad strejkrätt. Så blev det dock inte. Sekos förbundsstyrelse fattade i tisdags beslut om att stå kvar bakom förslaget.

Självklar inbjudan

Sekos ordförande Valle Karlsson tycker att det är självklart att träffa de kritiska ordförandena.

Varför?

–Vi vill ha dialog, vi vill berätta varför vi fattade beslutet att stå bakom förslaget. Inte tala dem tillrätta, utan förklara vår ståndpunkt. Samtidigt får de framföra sina åsikter.

Förstår du att flera reagerat på inbjudan och ser det som en uppsträckning?

–Nej. De har ju gett uttryck för sina åsikter i debattartiklar. Det är ingen dramatik i det här. De har velat komma till tals med oss.

Vore det inte bättre att ta dialogen innan ni fattar beslut i förbundsstyrelsen?

–Vi har varit ute och samtalat på många möten, men det här är personer som skrivit under en debattartikel och det gör man väl inte lättvindigt. Då är det bra att samtala om detta.

Valle Karlsson säger att förbundsstyrelsens beslut är förbundets uppfattning och är fattat i demokratisk ordning. Han hänvisar också till att det står i Sekos stadgar att man som medlem ska verka för inbördes sammanhållning.

–Vi bör hålla ihop, men det betyder inte att alla måste tycka likadant.