Seko ställde i förra veckan in avtalsförhandlingarna på de berörda områdena på grund av osäkerhet kring den så kallade ITP-planen, som bland annat omfattar avtalspensioner.

Orsaken till oklarheten är att PTK har sagt upp en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO från 1993. Överenskommelsen innebar att man för anställda som tidigare arbetat på statliga myndigheter och affärsverk gjorde ett undantag från regeln att arbetare och tjänstemän ska omfattas av olika pensionsavtal.

Istället har samtliga anställda på dessa avtalsområden fortsatt betraktats som tjänstemän och omfattats av ITP.

–Frågan om vad som gäller nu är viktig och har stor betydelse för många medlemmar och den måste klaras ut innan vi fortsätter med de ”vanliga” förhandlingarna. Den enklaste och snabbaste lösningen är att PTK tar tillbaka uppsägningen, men vi kan hantera andra lösningar, även om det kräver en betydligt större arbetsinsats, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson

Samtliga avtal som berörs av förhandlingsstoppet löpte ut den sista mars och har sju dagars uppsägningstid. Så länge avtalen förlängs gäller de gamla reglerna.

Förra veckan kom parterna inom industrin överens om nya avtal för den kommande treårsperioden. Totalt är dessa avtal värda 6,8 procent. I går blev även Byggnads klart med sitt löneavtal, som även det ger 6,8 procent, eller totalt drygt 2 000 kronor mer per månad under tre år.

LO-förbunden har fått igenom låglönesatsningar genom krontalspåslag för avtalsområden med låga löner och en förlängning av utfyllnaden av föräldralönen till sex månader. För Sekos del berörs sjöfolk, anställda inom väg och ban och några mindre avtalsområden av den förlängda föräldraförsäkringen.

Valle Karlsson säger att Seko välkomnar låglönesatsningen genom krontalspåslaget och förbättringarna i föräldraförsäkringen.

–När det gäller lönenivåerna och avtalsperiodens längd inom industrin är den spontana reaktionen att det är lågt och för långt, men okej utifrån de förutsättningar som industrin har haft, säger han.