Totalt minskade de 14 LO-förbunden med 6597 medlemmar, enligt en sammanställning av tidningen Arbetet. Seko är det LO-förbund som tappar flest medlemmar och står för drygt hälften av den totala minskningen för LO-familjen.

– Till stor del handlar det pensionärer som lämnat. Tittar man på aktiva medlemmar ser det inte lika eländigt ut. Andelen aktiva medlemmar ökade 2017, säger Matts Haglund, biträdande chef på organisationsenheten.

Är inte det en följd av att många icke aktiva lämnat?

– Jo, till viss del, men antalet utträden har stannat upp. Vi har jobbat mycket med rekrytering och lyckats öka antalet inträden.

Enligt medlemscontroller Mats Sjöbom är det grovt räknat hälften aktiva och hälften pensionärer som lämnade 2017.

– När det gäller aktiva ligger vi i fas med den generella tendensen inom LO-familjen. Vi startade flera värvningsprojekt under 2017, som vi ännu inte hunnit se effekterna av. Så jag ser med tillförsikt an på 2018, säger Mats Sjöbom.

Seko hade den 31 december förra året 107 441 medlemmar. De 14 LO-förbunden samlade totalt 1 441 895 medlemmar vid samma tidpunkt.