LO-TCO Rättsskydd vann 2010 ett mål i kammarrätten där ett regionalt skyddsombud fick sitt uppdrag klassat som arbete. Tidigare har rättsskyddet bland annat förlorat ett mål som rörde en Sekomedlem.
Regeringens utredare Lars Dirke föreslår att förtroendevalda som har ett uppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag eller ett offentligt uppdrag som regleras i lagen ska ha rätt till a-kassa.
Förtroendevalda ska inte heller omfattas av deltidsbegränsningen i försäkringen.
A-kassornas samorganisation har krävt en ändring av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen som gör att ett förtroendeuppdrag ska jämställas med förvärvsarbete.
De nya reglerna föreslås träda i kraft 2 juli 2012.