– Arbetsgivaren har inte kommit med någon riktig förklaring till varför arbetstiderna ska förändras från dygnspass till 12-timmarspass, säger han. En konsult kanske kan hitta en lösning.
Annika Hilmersson är informationschef på Landvetters flygplats. Hon säger att Lfv tagit ett inriktningsbeslut för Landvetter.
– Vi ska följa lagar och avtal och det arbetstidsschema vi tagit fram gör just det. För oss är det viktigt att poängtera att det är arbetsgivarens riktlinjer som gäller.
Göran Falk delar uppfattningen att förändringen följer kollektivavtalet och lagstiftningen.
– Det här handlar inte om avtalsbrott, det är en arbetsmiljöfråga, säger Göran Falk.
Frågan om arbetstiderna har varit föremål för flera förhandlingar, först på lokal nivå, sedan på central nivå och nu senaste åter på lokal nivå. Utan att parterna kunder komma överens.
Lars Andersson är ordförande i koncernfacket vid Lfv och den som höll i den centrala förhandlingen. Han håller med Göran Falk om att det inte finns någon rimlig förklaring till det nya schemat.
– Arbetsgivaren struntar i reglerna om delaktighet och dialog, enligt arbetsmiljölagen, säger han.
För en vecka sedan var flera brandmän sjukskrivna, delvis på grund av konflikten. Alla är tillbaka i jobb. Lfv har begärt förstadagsintyg. Facket har sagt nej och frågan går till central förhandling.