I energibranschen har sju företag tecknat sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. Nossebro Energi är ett av de företag som valt att teckna en försäkring för 500 kronor per anställd och månad och som ska ge förtur till vård på privat klinik. Vd Christian Carlsson är nöjd.

Många fackligt förtroendevalda är dock skeptiska.

– Med en sjukvårdsförsäkring så snor vi ju i princip en sjukvårdsplats för en som inte har en sådan försäkring. Det måste vara behovet som styr, säger Reijo Tupala, ordförande för Seko klubb energi väst.

Ett annat exempel på företagsanknuten försäkring är Postnords villkorsavtal, PVA, som bland annat reglerar ersättning vid sjukdom och sjukersättning.

Anställda får bland annat 10 procent sjuklön utöver sjukpenningen dag 15–90. Och 10 procent sjukpension utöver sjukpenning dag 91–360. Ersättningen betalas ut automatiskt. Den som tjänar över 7,5 basbelopp får extra er- sättning på den del av lönen som ligger över gränsen, berättar Per Backman, Seko Posten.

Den som får sjukersättning får en sjukpension på 15 procent. Särskilt förmånligt är det för den som är anställd före 2009 och född före 1981. Denne får en sjukpension på 21 procent. Sjukpensionen kräver ingen ansökan, och regleras av ITP-P, Postnords pensionsavtal.