Sekos huvudskyddsombud Stefan Fougt oroas över utvecklingen. Han anser att Postnord måste göra mer för att minska risken för belastningsskador och han välkomnar Arbetsmiljöverkets tillsyn. Nästa år ska verket granska chaufförernas arbete med hemleveranser.

Stefan Fougt får ofta rapporter från chaufförer som säger att antalet tunga paket har fördubblats eller tredubblats på tre fyra år. Ett paket kan väga upp till 35 kilo

–Det kan vara 10 paket på en dag som väger mellan 20 och 35 kilo. Det ser olika ut, från dag till dag och beroende på vilket område man kör i, säger Stefan Fougt.

En förklaring till att de tunga paketen blir fler är den ökade e-handeln och att många företag som säljer via nätet erbjuder hemkörning, ibland utan extra kostnad. I de tyngsta paketen är det ofta djurfoder, kattsand, träningsutrustning eller kopieringspapper. Tunga varor som är bekväma att få hemkörda. Av alla paket som Postnord hanterar är det tre procent som levereras till dörren.

Stefan Fougt, huvudskyddsombud på Postnord.

Stefan Fougt talade nyligen med skyddsombud som berättade att en och samma kund kan få fyra paket på vardera 30 kilo, samma dag. Chauffören skulle ensam bära paketen fyra trappor utan hiss.

–Det skulle underlätta något om en del leveranser delades upp i flera mindre paket istället för ett fåtal riktigt tunga. Tidigare utgjorde de tunga paketen någon promille och då kunde vi planera in dubbelbemanning. Det är mycket svårare i dag, säger Stefan Fougt.

Postnord för ingen statistik över vilka paket som körs hem till privatkunder. Däremot är det känt att andelen tunga paket som privatkunder beställer ökar.

–Vi kan inte sticka under stol med att det är tunga jobb och ofta väldigt intensivt arbete. Så länge det är människor som som kör ut paket finns risken för belastningsskador. Men vi arbetar tillsammans med skyddsorganisationen för att hitta bra arbetssätt, säger Postnords HR-chef Angelica Björkbom.

För chaufförerna innebär de tunga paketen att de fått betydligt fler lyft och att de riskerar att få belastningsskador. Enligt Stefan Fougt saknas tillräckligt med utrustning för att minska belastningen. Utbildning i lyftteknik ska genomföras regelbundet, men det är oklart hur Postnord följer sina rutiner.

–God lyftteknik är grunden, men räcker inte. Särskilt när det är många lyft under en dag, oavsett hur tunga paketen är, säger Stefan Fougt.

Postnord tillåter paket upp till 35 kilo. Andra företag drar gränsen vid 20 kilo.

–Jag har frågat varför Postnord håller fast vid 35 kilo, men inte fått något svar. Det kan vara dags att ompröva vikten och lägga sig på samma nivå som andra distributörer, säger Stefan Fougt.

Enligt Angelica Björkbom överväger inte Postnord att sänka viktgränsen, däremot säger hon att det finns en dialog mellan säljsidan och produktionen om hur paketen ska se ut för att det ska fungera.

Hon medger att det finns en hel del att jobba med när det gäller utbildning i lyftteknik. Och att det behövs fler hjälpmedel.

–Kunskapen behöver öka hos personalen, så är det. Vi jobbar med att utveckla nya hjälpmedel, säger hon.

Att kunskap om lyftteknik brister har även Arbetsmiljöverket noterat i sin pågående tillsyn av

e-handeln och pakethanteringen. Flera arbetsställen har fått krav på att förbättra utbildningen och riskbedömningarna. Arbetsmiljöverket pekar på att paketens vikt är en betydande riskfaktor, liksom hur personalen lyfter, hur ofta och vilka hjälpmedel som finns.

–Vi har inga färdiga resultat ännu, tillsynen fortsätter nästa år. Men jag kan säga att vi inte har upptäckt några skillnader mellan olika arbetsgivare. Det varierar hos alla, säger projektledaren Erik Storbjörk.  

Årets inspektioner på Postnord tar upp belastningsergonomi på terminaler och brevbärarkontor, Nästa år är det dags för distribution och då granskas bland annat arbetsmiljön för chaufförer som levererar paket till dörren.