Enligt statistik från myndigheten Trafikanalys (Trafa) arbetade 42 820 personer i postverksamhet år 1995. Förra året var det bara 22 600 personer, nästan hälften så många alltså. Samtidigt visar statistiken att det totala antalet försändelser ligger på nästan samma nivå, även om just brevvolymen minskat.