Av medlemmarna i Sekos a-kassa var 4 procent öppet arbetslösa i februari. Det är en minskning med en halv procentenhet jämfört med ett år tillbaka.

När det gäller den totala arbetslösheten, öppet arbetslösa plus de som är i program med aktivitetsstöd, ligger andelen på 6,6 procent i februari. För ett år sedan var den andelen 7,3 procent.

Även den totala arbetslösheten, räknat på hela arbetskraften i Sverige, sjunker. Om än i lägre takt och från en högre nivå än för Sekos branscher, från 8,1 procent för ett år sedan till 7,9 procent nu.