Tolv man från Hägglunds last & schakt arbetar med att återställa marken kring den nedlagda gruvan i Lycksele kommun. I marken finns diverse gifter och metaller, bland annat arsenik, bly, zink, kadmium och zink.
   När Håkan Andersson, som är regionalt skyddsombud, gjorde ett arbetsplatsbesök upptäckte han att det saknades vatten, toalett och omklädningsrum. De hade bara tillgång till en barack för 6-8 man.
   – De kan inte tvätta sig eller byta om så de sätter sig i bilen med förorenade kläder och åker hem. Så jag kontaktade arbetsgivaren men inget hände, säger Håkan Andersson.
   Han skrev då en så kallad 6:6a-anmälan. Då måste arbetsgivaren komma in med ett svar. Och det gjorde man.
   – Men svaret överensstämde inte med verkligheten. Jag gjorde ett nytt besök och de hade inte åtgärdat problemen, så nu har jag lämnat över ärendet till Arbetsmiljöverket.
   Där har man precis fått in anmälan och vill därför inte uttala sig närmare om ärendet.
   – Men det hörs ju väldigt konstigt som Håkan Andersson beskrev det. Så nu ska vi väl ut och göra ett besök så får vi se, säger Martin Forsgren, inspektör på Arbetsmiljöverket.