På söndagskvällen tackade såväl postfacket PAU som arbetsgivarna ja till riksförlikningmannens medlingsbud.
Hade så inte skett skulle postsorteringen ha stannat upp i en rad finska städer.
Det nya avtalet ger de anställda vid Itella, finländska posten, en ettårig löneökning med 1, 4 procent. Hur stor ökningen blir för det påföljande året återstår ännu att förhandla om.
Men det här har inte bara varit en strid för högre löner. I centrum för konflikten har den nya postlag, som ska träda i kraft första mars, stått.
Nya bestämmelser angående hur fort breven ska utdelas skulle, enligt facket, ha inneburit nattarbete för närmare 10 000 brevbärare. Nu behåller man istället de gamla reglerna.
Att regeringen på det här sättet griper in, får anses som en seger för postfacket PAU som hela tiden varit mycket kritiskt till den nya lagen.
Kommunikationsminister Suvi Lindén (m) säger till dagstidningen Helsingin Sanomat, att åtgärden är en engångsföreteelse” och att regeringens ingripande i avtalsförhandlingar är ”obehagligt”.

Sören Viktorsson Helsingfors