Därför var det fel, enligt JK, när Sanela Ovcina uttalade sin besvikelse över att Sekos fackliga företrädare gått ut i lokala medier och kritiserat arbetsförhållandena på häktet i Göteborg i december 2016.

Hennes uttalande gjorde på ett samverkansmöte med de fackliga organisationerna i februari 2017. Protokollet från mötet lades sedan ut på Kriminalvårdens intranät där all personal kunde ta del av innehållet.

Leif Kyldal

Leif Kyldal, som då var ordförande för Seko på häktet, var den som uttalat sig i media och han reagerade kraftigt på kritiken från regionchefen. Han var själv inte närvarande på mötet, men fick veta att hans namn nämnts och kände sig utpekad. Regionchefen har förnekat att hans namn nämndes. Huruvida namnet nämndes har inte haft någon betydelse för JK:s bedömning.

För Leif Kyldal känns JK:s beslut som en upprättelse.

-En extern myndighet har tittat på det som hänt och kommit fram till att Kriminalvården gjort fel. Det blev ingen förundersökning om brott, men de får kritik. Arbetsgivaren har inte backat nånting under året som gått, utan stått på sig att de gjort rätt. Det vore klädsamt om de hörde av sig och bad om ursäkt nu, säger Leif Kyldal.

Hanna Jarl

Om det blir någon ursäkt till Leif Kyldal kan inte anstalts- och häktesdirektör Hanna Jarl säga i dagsläget. JK:s beslut kom i fredags, den 6 april, och Kriminalvården har, enligt Hanna Jarl, inte i diskuterat i detalj ännu.

-Vi tar naturligtvis till oss kritiken från JK. Vi måste se till att våra medarbetare känner sig trygga i att vända sig media och det kommer vi att informera om. Regelverket är väl känt inom myndigheten men vi behöver påminna om det.

Vågar Kriminalvårdens medarbetare prata med media idag?

-Ja, det är min bedömning. Men självklart är det något vi måste prata vidare om. Det kan finnas behov av utbildning av såväl chefer som medarbetare, säger Hanna Jarl.

I sitt beslut skriver JK att enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen får en offentlig arbetsgivare inte genom generella uttalandet eller kritik i enskilda fall uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som försök att påverka de anställda att avstå från att använda sin frihet att yttra sig om den egna myndigheten och dess verksamhet. Men det går inte att utkräva straffrättsligt ansvar. JK inledde inte någon förundersökning mot regionchefen.

Men agerandet kan stå i strid med grunderna för regelverket, menar JK, eftersom regionchefens synpunkter i det här fallet kan ”få till följd att anställda avstår från att vända sig till medierna av rädsla för följderna eller för att de inte vill stöta sig med ledningen. Detta riskerar i sin tur att leda till att den öppna debatt som måste få förekomma stryps.”

Sekotidningen har sökt Sanela Ovcina.