Åsa Åsberg, brevbärare, förtroendevald och kristdemokrat.

Det var LO-distriktets vice ordförande Maria Mannberg, förtroendevald i Seko Posten, som hörde av sig per telefon. Åsa fick tre frågor som hon alla svarade ja på. De handlade om huruvida hon är medlem i KD och om det stämmer att hon kandiderar till fullmäktige i Vindeln. Hon står på plats nio och KD har två mandat i kommunen.

-Hon sa att jag måste säga upp mina uppdrag för LO eftersom jag inte är socialdemokrat. De kunde inte avsluta mitt uppdrag utan det måste jag göra själv, säger Åsa Åsberg. Jag kände mig tvingad att lämna.

Sina uppdrag för Seko har hon kvar. Hon har varit fackligt ombud i tre år. Och ett år i LO-distriktet.

-Jag blev ledsen och arg och tänkte att: ja men då får de väl sköta det själva då, om det ska vara på det viset. Jag är förtroendevald av mina arbetskamrater, det är därför jag sitter där.

Åsa Åsberg säger att hon är fackligt aktiv för att hon tror på allas lika värde, som är den fackliga grundvalen, och att det känns konstigt att LO inte behandlar henne så.

-För mig innebär att vara fackligt aktiv att jag följa lagar, avtal och andra regler, hjälpa medlemmar som blir sjuka och löneförhandla, säger Åsa Åsberg.

Maria Mannberg tycker att det var självklart att ringa Åsa Åsberg för en ”värderingsdialog”. Hon säger också att det var Sekos initiativ att ta kontakt eftersom Åsa satt på ett Seko-mandat inom LO.

Varför?

-Vi såg att hon stod på Kristdemokraternas lista i Vindeln och ville kontrollera vilka värderingar hon har. Efter att vi haft ett långt samtal om värderingar framgick det att hon stöder KD:s värderingar och inte grundläggande socialdemokratiska och fackliga värderingar. LO har bestämt att ha fackligt politiskt samarbete med Socialdemokraterna. Hon valde själv att lämna sina uppdrag. Det stämmer inte att vi tvingat henne.

Åsa Åsberg säger att hon aldrig pratat med Maria Mannberg om politik.

-Om hon ska försvara sig kan hon hålla sig till sanningen. Vi pratade inte om olika politiska förslag som KD lagt. Och jag hade inget val, om jag skulle stanna eller inte. Det stod klart under samtalet.

Maria Mannberg hänvisar till att LO fattat beslut om att ha fackligt politiskt samarbete med socialdemokraterna och att KD har andra åsikter när det gäller bland annat turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Därför var det viktigt att ringa Åsa Åsberg.

Ringer ni alla förtroendevalda och kontrollerar deras värderingar?

-Nej, bara Åsa, eftersom hon är medlem i Kristdemokraterna.

För Åsa Åsberg har det inte varit konstigt att vara aktiv inom LO, trots att hon vet att det finns ett nära samarbete med Socialdemokraterna.

-Vi lever i ett demokratiskt samhälle och mitt politiska engagemang handlar om att jag värnar om barn och unga och vill hjälpa dem på olika sätt.

Sekos ordförande Valle Karlsson är oförstående till LO-distriktets agerande. Han menar att det inte alls har stöd av Seko.

-Så länge du som förtroendevald ställer upp på alla människors lika värde och står bakom de beslut som vi fattat gemensamt så ser jag ingen konflikt. Vi som förbund ser inga problem med att någon är engagerad på sin fritid. Vi har flera förtroendevalda som exempelvis är aktiva i Vänsterpartiet.

-Det bara ett parti som vi inte kan samarbeta med och det är Sverigedemokraterna, säger han.

Valle Karlsson understryker att Seko inte registrerar medlemmars eller förtroendevaldas  politiska hemvist.

Enligt Valle Karlsson har det inte varit någon diskussion inom LO att utifrån beslut om facklig politisk samverkan ska agera som man gjort i Västerbotten.

Maria Mannberg säger att hon är medveten om Sekos inställning men tycker inte att det krockar med att ta kontakt med Åsa Åsberg.

-Det handlar om att dela våra fackliga värderingar. Jag kan ju inte gå med i KD när jag är Socialdemokrat.

Är LO ett politiskt parti?

-Nej, men det finns ett beslut att samarbeta med Socialdemokraterna.