Det multinationella kundtjänstföretaget Webhelp föreslagit SJ att man ska ta över servicecentret i Ånge. Företaget sköter redan idag en viss del av SJ:s telefontjänster, men vill alltså ta över hela verksamheten. Något SJ:s vd och flera andra chefer kom till Ånge för att informera personalen om.

Ledningen har sagt att man nu ska utreda huruvida man ska nappa på erbjudandet eller inte. Men vice sektionsordförande Eldina Melez tror att intresset är stort hos SJ:s ledning.

Eldina Melez

– Jag tror inte de skulle skicka upp vd för att informera om inte processen kommit långt.

Anledningen till att SJ kan lockas av erbjudandet är en förväntad nedgång av antalet samtal till servicecentret då de flesta idag bokar sina biljetter via digitala kanaler.

– På sikt tror SJ att vi kommer försvinna helt, så de presenterar det här som en möjlighet för oss och för Ånge. Eftersom Webhelp även har andra kunder så kan det rädda jobben här även om SJ:s del minskar, säger Eldina Melez.

Ligger det inte något i det då?

– Jo, men vår rädsla kommer sig av att de har sämre avtal och villkor än vad vi har. De har kollektivavtal med Unionen och det är inte alls lika starkt som spåravtalet, som vi går på nu.

Seko har nu engagerats, såväl på lokal som central nivå för att stoppa planerna. Eldina Melez har även pratat med kommunalrådet i Ånge och skrivit till riksdagspolitiker för att påverka. Nu hoppas hon att SJ inte går vidare med planerna.

– Att ett stort statlig ägt bolag väljer att outsourca en så viktig del som kundtjänsten. Jag kan inte för mitt liv förstå hur de tänker, säger Eldina Melez.

Enligt Thomas Silbersky, marknads- och försäljningschef på SJ, vill företaget vara transparenta i processen. Därför åkte ledningen upp till Ånge i ett tidigt skede.

– Vi fick frågan från Webhelp. Så fort vi tagit beslutet att titta på förslaget åkte vi dit för att informera om det. Men inget beslut är taget i dagsläget.

Nu pågår insamling av fakta som sedan noga ska analyseras innan något beslut tas, något han tror kommer ske under första kvartalet 2018.

Hur ser ni på att Webhelp har sämre villkor för sina anställda?

– Det är en av de frågor vi tittar på. Hur ser det avtalet ut jämfört med vårt, kan de anställda ligga kvar på vårt avtal, och hur länge i så fall, säger Thomas Silbersky.

Kommer ni kräva att servicecentret ligger kvar i Ånge och att personalen får stanna kvar om ni nappar på erbjudandet?

– Ja, det är absoluta krav. Både Ångeperspektivet och medarbetarperspektivet är mycket viktiga för vårt beslut.