Enligt en rapport från 2014, skriven av nationalekonomen Stefan Fölster, förutspås att hälften av alla yrken på den svenska arbetsmarknaden kommer vara borta inom 20 år.

När det gäller yrken inom Sekos branscher sticker framför allt fyra ut som med högst sannolikhet har ersatts av teknik Det är maskinförare och lokförare där sannolikheten är 90 procent, samt sjöfolk och brevbärare, med en sannolikhet runt 80 procent.

Stefan Fönster. Foto: Pressbild

– Ta brevbärare till exempel, där väntar vi fortfarande på en lösning. Men föreställ dig att det finns en flotta av självkörande taxibilar. De kan ju vara ute och köra hela tiden och då kan de även sköta leveranser till och från hushållen, till exempel av brev och paket och att hämta sopor, säger Stefan Fölster.

Men han tror ändå att ett land som Sverige, där arbetslinjen är helig, kommer hitta sätt att skapa nya jobb i stället för de som försvinner. Men de kommer bli färre och mer komplexa än i dag.

– En lokförare har idag ansvar för ett lok. I framtiden kan det bli kanske 30 självkörande lok som samma person ansvarar för, och då kommer det behövas längre utbildning än idag.

Enligt honom kommer det att skapas nya kvalificerade yrken som är inriktade på själva digitaliseringen. Men de är inte så många, däremot tror han på en utveckling av tjänstesektorn.

– När inkomsterna ökar köper vi in mer tjänster. Om man sneglar på vad de rika köper idag kan man få en föreställning om framtiden. Barnkalas är ett sådant exempel, istället för att ordna själv så köper man den tjänsten.

Bo Dahlbom, it-professor vid Göteborgs universitet, är skeptisk till vissa av Stefan Fölsters slutsatser.

– Jag tror framför allt inte att det kommer gå så fort. Det tar lång tid innan teknik, som i vissa fall redan finns, slår igenom. På ett teoretiskt plan kan man komma fram till att olika arbetsuppgifter kan göras av datorer, men sedan stöter det på samhället med hela dess komplexitet, säger Bo Dahlbom.

Han är övertygad om att även om vissa yrken försvinner kommer nya i dess ställen, många inom turism och service. Som exempel nämner han fartygsbesättningar som enligt Fölsters studie till 80 procent kommer ha försvunnit inom 20 år.

Bo dahlbom

– Visst, det finns helautomatiserade fartyg, men det handlar ju om fraktfartyg, Samtidigt exploderar kryssningsverksamheten. Medan ett fraktfartyg har 20 mans besättning kan ett stort kryssningsfartyg ha 1 000 personer som jobbar ombord.

Men framför allt tror Bo Dahlbom att det kommer att skapas yrken som vi inte kan föreställa oss idag. Och själv är han en teknikoptimist och vill att utvecklingen ska gå snabbt.

– Antingen är man alarmist och tror att det går åt pipan eller så ser man det som en spännande utmaning. Då kan man få igång en diskussion om hur vi vill forma framtiden istället för att bara vara för eller emot tekniken.