–Det är ingen rolig julklapp till personalen. Det är så att nackhåren reser sig, säger Valle Karlsson, ombudsman på Seko och den som höll i den centrala förhandlingen.
Euromaint hänvisar till företagsekonomiska skäl, att företaget inte har råd att ha anställda när det är en ojämn beläggning av arbete på ombyggnadsverkstaden. Argument som Seko avvisar. Det finns arbete för ett år framåt, enligt facket.
Av de 91 erbjuds 20, främst tjänstemän, att stanna kvar i den nya organisationen. Resten sägs upp. Enligt Euromaint erbjuds de jobb i bemanningsföretaget.
I januari börjar sedvanliga förhandlingar om uppsägning och turordning. Sekos linje är att strikt följa lagen om anställningsskydd och hänvisa till att Euromaint har tre verkstäder i Malmö och att samtliga dessa ska utgöra en turordningskrets. Många på ombyggnadsverkstaden har lång anställningstid och kan då slå ut personal på andra verkstäder.
– Sådan är lagen. Den som har längst anställningstid ska få ha kvar sitt jobb, säger Bertil Hallén, ordförande i företagsfacket.
Seko kommer, enligt Valle Karlsson, att vända på varje sten för att se vad facket kan göra för att stoppa uppsägningarna.
– När vi kommer dit kan det bli så att uppsägningar ogiltigförklaras, säger han.
Bertil Hallén säger att Euromaint hänvisar till en dom från Arbetsdomstolen om företaget Abu Garcia, som sade upp folk och tog in bemanningsföretag. AD godtog förfarandet.
– Vi tycker inte att det är helt jämförbart. Abu Garcia hade inga inhyrda alls, vi har haft det hela tiden och är inte motståndare till det, säger Bertil Hallén. Skillnaden nu är att personal sägs upp för att ta in bemanningsföretag. Det har inte hänt förut.