–Jag fick ett mejl i morse där det bekräftades, säger LO:s EU-samordnare Johan Danielsson.

LO och den svenska riksdagen har tidigare sagt nej till förslaget, med argumentet att det är en nationell angelägenhet att besluta om när det ska vara tillåtet att strejka och inte.

Han är nöjd med att förslaget dras tillbaka.

–Tolv av EU:s medlemsparlament hade sagt nej så det var kanske väntat, men det är ändå bra, säger Johan Danielsson.

Nästa steg, enligt LO, är att få till stånd ett socialt protokoll inom EU som reglerar balansen mellan fackliga rättigheter och den ekonomiska friheten.

–Den svenska regeringen prioriterar inte den frågan i EU-samarbetet.

Den svenska regeringen har lovat att tillsätta en parlamentarisk utredning av den så kallade Laval-lagen efter att en enig opposition krävt det i riksdagen. Oppositionen menar att lagen inskränker strejkrätten genom att begränsa möjligheterna att ställa krav på lika villkor för arbetskraft från andra länder. 

Direktiven för utredningen är inte klara, men Johan Danielsson hoppas att översynen kan leda  till nya regler, som ökar fackets rätt att begränsa oseriösa utländska arbetsgivares möjligheter att verka i Sverige.