Orsaken är hög arbetsbelastning. Carina Gunnarsson är domare i målet. Hon har haft flera omfattande mål, bland annat ett uppsägningsärende, som fått gå före.
– Det är helt enkelt av praktiska skäl som vi skjuter upp avgörandet. Tiden räcker inte till, säger Carina Gunnarsson.
Stellan Gärde, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd och den som företräder Seko och Unionen, ger samma förklaring.
ERB-målet handlar om huruvida tidigare Telia-anställda har kvar sin rätt att gå i pension vid 60 år, efter att deras företag sålts till nya ägare, först Flextronics och senare Relacom. Facket menar att pensionsrätten finns i anställningsavtalet och att det därmed gäller fortfarande. Relacom hävdar att rätten till lägre pensionsålder fanns i ett uppsagt kollektivavtal.