Bristande lönsamhet och ändrade kundbeteenden ligger bakom beslutet att avveckla verksamheten i norra Sverige för att koncentrera den till Norrköping och Kristianstad.

Totalt berörs 58 personer i Sundsvall och 64 personer i Östersund, med fast anställning. Till det kommer all timanställd extrapersonal, oklart hur många.

– Behovet av lokala söktjänster ökar men användningen flyttar över till mobilen och surfplattan. Som ett led i att anpassa oss till användarnas förändrade sökbeteenden koncentrerar vi nummerupplysningen till två orter. Nu ligger vårt fokus på att ta hand om de berörda medarbetarna på bästa sätt, säger Mattias Wedar, vd för Eniro Sverige i en kommentar.