Men det var egentligen bara prioriteringsordningen som skilde parterna åt. Listan har man tagit fram gemensamt. Och samstämmigheten från branschens olika parter och trafikslag var stor. En annan punkt på listan var: En politisk strategi för en hållbar transportsektor med konkurrensneutrala villkor, något som kom på andra plats i Seko-ordförande Janne Rudéns prioriteringsordning:

– Avgifterna måste bli konkurrensneutrala och man måste se på det som en transportnäring.

Men det var något representanter från alla transportslag framhöll.

– Man får aldrig ställa transportslag mot varandra. Därför måste vi ha neutrala avgiftssystem, sa till exempel Green Cargos vd, Jan Kilström.

Det var samma dag som Alliansen presenterade sin jättesatsning på höghastighetståg som representanter för transportbranschen träffades, fack, arbetsgivare och transportköpare, för att diskutera hur man ska nå en hållbar och konkurrenskraftig transportnäring.

Parterna uppvisade stor samstämmighet i det mesta som gäller vad som krävs.

Även politiker från Trafikutskottet var representerade i Anders Ygeman (S) och Jessica Rosencrantz (M).

Även de var till viss del överens, närmare bestämt till 75 procent enligt Anders Ygeman.

– Men det blir ju ingen debatt om vi bara ska prata om det vi är överens. Då kan vi bara säga att vi håller med varandra och sedan gå och ta en öl.

Det man var oense om var bland annat när man kan höja banavgifterna för godstrafiken på tåg. Moderaterna gör det nu.

– Men man kan inte först ta betalt och sedan leverera varan. Först när vi har en fullt fungerande järnväg, vilket vi inte har i dag, vill vi höja banavgifterna, sa Anders Ygeman.

Redarföreningens vd, Pia Berglund, framhöll sjöbranschen som ett föredöme när det gällde framåtsyftande arbete.

– Vi har satt oss ner, fack, arbetsgivare och transportköpare och gemensamt diskuterat vad som behövs. Och så har vi presenterat det för politikerna. Och det har funkat väldigt bra, sa hon och fick nickande bifall från Seko sjöfolks ordförande, Kenny Reinhold, som satt i publiken.