För några år sedan drev Seko en kampanj till försvar för yttrande- frihet på jobbet. Kampanjen ”Vi vägrar hålla tyst” illustrerades med bilder på medlemmar med igentejpade munnar.

– Det kanske är dags att köra den igen, säger Janne Rudén när han tar del av Sekotidningens enkät.

Han ser flera orsaker till den negativa utvecklingen. Dels, anser han, handlar det om att mycket offentlig verksamhet nu har lagts ut på entreprenad. Det

gör att folk blir tystare. Dels på grund av att mycket förvand- las till affärshemligheter i pri- vata bolag, men också för att det blir känsligare att framföra kri- tik då arbetsgivaren kan förlora kontraktet om kritiken kommer fram.

En annan anledning är att osäkra anställningar blir allt vanligare. – Men till stor del är det en ma- nagementfråga. En arbetsplats där de anställda vågar framföra synpunkter på verksamheten blir ju alltid mycket bättre än om det

är tyst, säger Janne Rudén.
För att lösa problemen vill han se en förändrad företagskultur,

där de anställda vågar prata.
– Och så gäller det att garantera meddelarskyddet i all upphand-

lad verksamhet. Det är viktigt.