–Vi har fått begäran och sagt ja, men vi vet inte varför de valt att göra så här, säger Örjan Ellström, chef för sektion järnvägsföretag på Transportstyrelsen.
DSB First är i ekonomisk kris och Transportstyrelsen begärde under våren in en ekonomisk redovisning för att se om företaget klarar ett tillstånd. Så sent som den 7 juni gav Transportstyrelsen DSB First grönt ljus för att fortsätta. Något som man alltså släppte i samma veva.
Skånetrafiken säger i en kommentar att det inte har någon praktiskt betydelse vem som har tillståndet eftersom det är samma koncern.
Skånetrafiken uppger samtidigt att det pågår intensiva förhandlingar mellan DSB First och trafikhuvudmännen längs Öresundstågens sträckning om ekonomin. En revisionsfirma i Danmark anser att DSB First behöver 450 miljoner kronor. Något som huvudmännen säger sig inte vara beredda att skjuta till. Så gör man inte under pågående avtal, enligt Skånetrafikens presstalesperson Ulrika Mebius.
Sekos ordförande på DSB First Jonas Pincini kände inte till att DSB First släppt trafiktillståndet. Han vet inte om det får några konsekvenser för personalen.
   DSB Sveriges nya tillstånd omfattar passagerartrafik exklusive höghastighetstrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten, Arlandabanan, Öresundsförbindelsen och anslutande sidospår.
Sekotidningen har frågat DSB First och DSB Sverige om omfördelningen av tillstånden innebär att DSB First är på väg att gå i konkurs, men företagen har ännu inte svarat.