En slutsats av rapporten är att det därmed var fel att sparka den förre vd:n Sören Eriksen. Juristerna anser att han inte gjort något oegentligt och att DSB:s räkenskaper var i ordning.
Dansk Jernbaneforbund, det danska järnvägsfacket, har hela tiden hävdat att det var fel att sparka Sören Eriksen.
Det var den danska Rigsrevisionen som i våras hävdade att DSB olovligt gett statligt stöd till DSB First och att det fanns fel i DSB:s räkenskaper.
Problemen för DSB är inte ur världen med det. Det senaste halvårsbokslutet visar betydande minussiffror, särskilt för DSB Sverige. Den nye vd:n har deklarerat att det inte blir fler utlandsaffärer för DSB.